คำถามถามบ่อย

ถาม - ตอบ

print this page
การชำระค่าบริการสำหรับลูกค้านิติบุคคล

ตอบ ลูกค้านิติบุคคลสามารถชำระค่าบริการได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

 •   ชำระผ่านศูนย์บริการทรู ช้อป   
 •   ชำระด้วยวิธีหักผ่านบัญชีธนาคาร        
 •   ชำระโดยวิธีหักผ่านบัญชีบัตรเครดิต (เฉพาะบริการโทรศัพท์พื้นฐานและพีซีที เท่านั้น)

 

 


2. การชำระค่าบริการโดยหักบัญชีผ่านบัตรเครดิต สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้หรือไม่
     ตอบ

  

 • บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
 • บัตรเครดิตกรุงไทย
 • บัตรเครดิตกสิกรไทย
 • บัตรเครดิตซิตี้แบงก์
 • บัตรเครดิตไดเนอร์ คลับ
 • บัตรเครดิตอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

 

บัตรเครดิตวีซ่า ของทุกธนาคาร
บัตรเครดิตมาสเตอร์ ที่สามารถรับได้ในปัจจุบัน มีดังนี้

 

 • บัตรเครดิตมาสเตอร์ ธ.กสิกรไทย  
 • บัตรเครดิตมาสเตอร์ ธ.กรุงไทย
 • บัตรเครดิตมาสเตอร์ ธ.กรุงศรีอยุธยา
 • บัตรเครดิตมาสเตอร์ ธ.ซิตี้แบงก์
 • บัตรเครดิตมาสเตอร์ เซ็นทรัล (Central Master Card)
 

3. การชำระค่าบริการโดยหักผ่านบัญชีธนาคาร สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้หรือไม่

     ตอบ ลูกค้านิติบุคคลเฉพาะบริการโทรศัพท์พื้นฐานและพีซีทีเท่านั้น ที่ชำระค่าบริการโดยหักบัญชีธนาคารแล้วบริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน)สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งแทนลูกค้าได้

 

ธนาคารที่รับชำระ

 • ธนาคารกรุงเทพ   
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคากรุงไทย
 • ธนาคารยูโอบี
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารธนชาต
 • ธนาคารไทยธนาคาร
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารศรีนคร
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด
 • ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร

 

 

4. สามารถชำระค่าบริการและดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ที่ไหนบ้าง

    ตอบ ลูกค้าสามารถชำระค่าบริการและหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ที่ศูนย์บริการทรู ช้อป ทุกสาขา

 

5. การหักภาษี ณ ที่จ่าย มีวิธีคิดอย่างไร

    ตอบ

ลูกค้านิติบุคคล

หน่วยงานราชการ

              

            หัก ณ ที่จ่ายด้วยอัตรา 3 %

 

             หัก ณ ที่จ่ายด้วยอัตรา 1 %- ลูกค้านิติบุคคลที่ชำระค่าบริการแบบเต็มจำนวน หรือบางส่วน มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยอัตรา 1% หรือ 3% จากยอดค่าใช้บริการก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่แสดงในใบแจ้งค่าใช้บริการ เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร กรณีลูกค้าไม่ดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย ความรับผิดจะไม่เกิดกับบริษัทฯผู้รับชำระแต่อย่างใด

 

- กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายจากยอดรวมค่าใช้บริการไปแล้ว การชำระค่าบริการในส่วนที่เหลือ ไม่ต้องนำมาหักภาษี ณ ที่จ่ายอีก

 

ตัวอย่างการคำนวณการหักภาษี

สรุปค่าใช้บริการรอบปัจจุบัน

บาท

ค่าบริการรายเดือน*

590

ค่าบริการรายเดือนอื่นๆ *

500

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ *

1750

ค่าใช้บริการที่เกินจากทอล์คแพลน*

650

ค่าใช้บริการอื่นๆ*

216

ค่าใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ*

1,550

รายการปรับลดยอด

-80.5

รวมค่าใช้บริการ

4,675.50

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

327.29

รวมยอดค่าใช้บริการรอบปัจจุบัน

5,002.79

 

ลูกค้านิติบุคคล หมายเลข 089XXXXXXX

มีรายละเอียดในใบแจ้งค่าบริการดังต่อไปนี้

 

 

รวมค่าใช้บริการ

4,675.50

บาท

 

ภาษีที่หัก ณ ที่จ่าย 3% (3% ของ 4,675.50)

- 140.27

บาท

 

 

4,535.23

บาท

 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

327.29

บาท

 

ยอดเงินที่ลูกค้าต้องชำระ

4,862.52

บาท

 

6. ข้อควรทราบเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี
     ตอบ

 •   ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่ระบุชื่อ และที่อยู่ของลูกค้า ลงบนใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ถือเป็นใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี แบบเต็มรูป  
 •   ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่ไม่ระบุชื่อ และที่อยู่ของลูกค้า ลงบนใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ถือเป็นใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี แบบย่อ  
 •   กรณีลูกค้าชำระค่าบริการแบบหักบัญชีธนาคาร หรือหักผ่านบัญชีบัตรเครดิต จะได้รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี พร้อมใบแจ้งค่าบริการในรอบบิลถัดไป

 

 

7. หากชำระค่าบริการที่ทรูช้อปแล้วทำใบเสร็จ/กำกับภาษีสูญหาย,ลบเลือน,จึดจาง,ดำมืด ต้องทำอย่างไร

     ตอบ ติดต่อทรูช้อปสาขาที่ไปทำการชำระไว้โดยนำหลักฐานไปดังนี้

 •   บันทึกจากนิติบุคคลระบุรายละเอียดความประสงค์ในการขอ Reprint  
 •   ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่มีปัญหาชำรุด,ลบเลือน,จืดจาง,ดำมืด  
 •   สำเนาภพ.20 หรือ ภพ.01 หรือ ภพ.09 หรือ หนังสือรับรองบริษัท

 

 

หมายเหตุ : กรณีขอเอกสารย้อนหลังมากกว่า 1 ปีต้องเพิ่มหนังสือแจ้งความหายด้วย

 

8. กรณีถูกระงับสัญญาณโทรศัพท์จะสามารถใช้สายได้ภายในกี่นาทีกรณีชำระที่ทรูช้อป
    ตอบ
 ภายใน 15 นาทีหลังจากลูกค้าได้รับใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว

 

 

บิลและการชำระค่าบริการสำหรับลูกค้า iPhone 3GS by TrueMove

ใบแจ้งค่าใช้บริการ
เราจะส่งใบแจ้งค่าใช้บริการแต่ละเดือนไปยังที่อยู่ที่คุณแจ้งไว้ตอนจดทะเบียน โดยในใบแจ้งค่าบริการจะแสดงรายการค่าใช้บริการที่คุณใช้ในเดือนนั้นๆ

ดูตัวอย่างใบแจ้งค่าบริการพร้อมคำอธิบาย

 

 

สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยบริการ Welcome Service

 • ฟรีบริการโอนเบอร์จากซิมเก่าเข้าซิมใหม่ทรูมูฟ
 • ฟรีบริการส่ง SMS แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับลูกค้าที่เปิดซิมใหม่ของทรูมูฟ (สามารถรับบริการได้ที่ ทรู ช้อป ทรูมูฟ ช้อป ทุกสาขา)

 

 

ง่ายๆ กับหลายช่องทางการจ่ายบิล และเช็คยอดค่าใช้บริการ

ช่องทางการจ่ายบิล

 1. ชำระที่ 7-ELEVEN และ ทรู ช้อป แค่บอกเบอร์ ไม่ต้องใช้บิล
 2. ชำระที่ทรู ช้อป และทรูมูฟ ช้อป ทุกสาขา
 3. ชำระผ่านเมนู ทรูมันนี่บนมือถือ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยได้ง่ายๆ ผ่านมือถือ
 4. ชำระโดยหักผ่านบัตรเครดิต หรือบัญชีธนาคาร
 5. ชำระค่าบริการออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิตบนเว็บไซต์ Online Billing & Payment ที่

  www.truemove.com เลือก บริการลูกค้า เลือก เช็คยอด-ชำระค่าบริการ
  www.truecorp.co.th เลือก บริการลูกค้า --> บิลและการชำระค่าบริการ --> ตรวจสอบและชำระค่าบริการผ่านเว็บไซต์

  พร้อมชำระผ่านช่องทางอื่นๆอีกมากมาย สามารถตรวจสอบช่องทางการชำระเงินเพิ่มเติมได้ที่ www.truemove.com

 

เช็คยอดค่าใช้บริการง่ายๆ หลากหลายวิธี

 1. เช็คยอดค่าโทรบนมือถือ ผ่านเมนู Check Balance (ไม่คิดค่าบริการ)
 2. โทร 9777 (ครั้งละ 1 บาท)
 3. www.truemove.com เลือกเช็คยอด-ชำระค่าบริการ

 

 

จะแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ได้ที่ไหน
ติดต่อได้ที่ ทรูมูฟ ช้อป ทุกสาขาหรือโทรมาที่ TrueMove iPhone Care Center 082 000 3333 (ค่าบริการ 3 บาท/ครั้ง)

ลูกค้าแบบรายเดือนทรูมูฟต้องการตรวจสอบยอดค่าใช้บริการผ่าน sms

สะดวกยิ่งขึ้น ด้วยบริการ STK Menu บนซิมทรูมูฟ ดาวน์โหลดเมนู “Check Balance” ลงบนมือถือทรูมูฟของคุณ ตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ เพียงครั้งเดียว คุณก็สามารถตรวจสอบค่าใช้บริการทรูมูฟแบบรายเดือนได้ทุกเวลาที่ต้องการ

 

วิธีดาวน์โหลดเมนู “Check Balance”

 • ต้องการเมนูภาษาอังกฤษ พิมพ์ billen ส่งไปที่ 9000
 • ต้องการเมนูภาษาไทย  พิมพ์ billth  ส่งไปที่ 9000
 • รอสักครู่  และเมื่อได้รับข้อความตอบรับ ให้ปิดเครื่องและเปิดใหม่ 
 • เมนู Check Balance พร้อมใช้งาน  โดยจะแสดงข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย

Remaining /ยอดคงเหลือ ซึ่งเป็นยอดโทรคงเหลือจากโปรแกรมการใช้บริการของลูกค้าในรอบบัญชีปัจจุบัน รวมถึงยอดอื่นๆ เช่น Life Time Gift, Retention Program (Minute/Money) (ยกเว้น Package พิเศษที่ให้เฉพาะการโทรหมายเลขพิเศษต่างๆ เช่น Voice Info Service 9688)

Over Usage /ยอดที่ใช้เกิน ซึ่งเป็นยอดค่าใช้บริการที่ลูกค้าใช้เกินโปรแกรมการใช้บริการของลูกค้า ในรอบบัญชีปัจจุบัน

Outstanding Balance / ยอดค้างชำระ ซึ่งเป็นยอดค่าใช้บริการของรอบบัญชีที่ตัดรอบไปแล้ว

 

เมื่อต้องการใช้งาน เปิดเมนูตามลำดับดังนี้

iPhone   ไปที่เมนู Settings > Phone > SIM Applications
Nokia Series 40   ไปที่เมนู Menu
Nokia Symbian   ไปที่เมนู Tools > Menu  หรือ  Applications > Menu
Sony Ericssons   ไปที่เมนู Entertainment > Menu
Samsung   ไปที่เมนู Applications > SIM application toolkit
i-mobile   ไปที่เมนู Tools > Sim Application
LG   ไปที่เมนู Tools > Menu
Wellcom   ไปที่เมนู Entertainment > Services > Menu

สมัครบริการ Online Billing & Payment ดียังไง

Online Billing & Payment ช่วยให้เรื่องการชำระค่าบริการเป็นเรื่องง่าย

 • ล็อกอินปุ๊บก็รู้ปั๊บ ว่ามียอดค่าบริการเท่าไหร่ คลิกชำระผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที  ไม่ต้องไปที่ช้อป
 • ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ใช้บริการได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ
 • ตรวจสอบข้อมูลใบแจ้งค่าบริการ และข้อมูลการใช้งานอย่างละเอียด ได้ถึง 3 รอบบิล
 • ตรวจสอบประวัติการชำระค่าบริการ เคยไปจ่ายค่าบริการที่ไหน ตรวจสอบได้ ระบบบันทึกไว้ให้หมด
 • ดาวน์โหลดข้อมูลการใช้งานในรูปแบบ excel หรือ text เก็บไว้ได้
 • เปรียบเทียบการใช้งานให้เห็นได้ชัดๆ ว่าโทรไปเบอร์ไหนบ่อยสุด คุยกับใครนานที่สุด
 • ตรวจสอบยอด All Together Bonus

 
สะดวกยิ่งขึ้นด้วยบริการเสริมพิเศษสำหรับสมาชิก Online Billing & Payment

 • Easy Billing Service สะดวกแถมช่วยลดโลกร้อน ด้วยการรับแจ้งค่าบริการรายเดือนผ่าน sms หรือ อีเมล แทนใบแจ้งค่าบริการแบบซอง 


วิธีสมัครสมาชิก
1. สมัครสมาชิกง่ายๆ  เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ 
https://www.truecorp.co.th/onlinebilling    แล้วคลิกปุ่ม “สมัครสมาชิก”

 

 

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทำตามขั้นตอนจนเสร็จสมบูรณ์  จากนั้นคลิกปุ่ม “ลงทะเบียน”
3. เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถใช้งานได้ทันที 
4. หากต้องการออกจากระบบ กรุณา คลิก “ออกจากระบบ” เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว

 

 

เมื่อล็อกอินเข้าระบบทุกครั้ง  หน้าจอจะปรากฏค่าบริการที่ต้องชำระ คุณสามารถชำระทั้งหมด ชำระล่วงหน้า หรือชำระเฉพาะยอดที่ต้องการได้   และยังสามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดการใช้งานได้ด้วย

 

 

เมนู “ประวัติการชำระค่าบริการ”  ช่วยบันทึกว่าคุณได้ชำระค่าบริการเมื่อวันที่เท่าใด  ช่องทางใด เป็นจำนวนเงินเท่าไร  และรายละเอียดอื่นๆ ครบถ้วน  สามารถกำหนดการแสดงผลข้อมูลได้ตามต้องการ

หรือหากคุณชำระค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ด้วยการตัดผ่านบัตรเครดิต ก็สามารถตรวจสอบประวัติการชำระได้เช่นกัน โดยการคลิกที่เมนู  “ข้อมูลการชำระค่าบริการออนไลน์”

 

 

ผลที่ได้

 

 

เมนู “ประวัติใบแจ้งค่าบริการ”  ให้คุณตรวจสอบประวัติใบแจ้งค่าบริการย้อนหลังได้ 3 เดือน ว่า บริการใด มียอดเท่าไหร่ ชำระไปแล้วหรือไม่ โดยสามารถเลือกได้จากรายการที่ปรากฏเหนือตารางในภาพ

 

 

เมนู “รายละเอียดการใช้บริการที่ยังไม่ตัดรอบบัญชี”  ให้คุณตรวจสอบรายละเอียดการใช้บริการรอบบิลปัจจุบันได้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นเบอร์ที่ใช้โทร เลขหมายปลายทาง วันเวลาที่โทร  ระยะเวลาที่คิดค่าบริการ และ ค่าบริการ  และสามารถเลือกบริการที่ต้องการตรวจสอบได้ด้วย
เมนู “รายละเอียดการใช้บริการย้อนหลัง” ดูข้อมูลการใช้งานสินค้าและบริการที่ต้องการได้อย่างละเอียดได้ 3 เดือนย้อนหลัง

 

เมนู “All Together Bonus” หากคุณได้สมัครไว้ ก็สามารถมาตรวจสอบจำนวนโบนัสที่เหลือได้  หากยังไม่ได้สมัคร ต้องการดูรายละเอียดคลิกที่นี่

 

เมนู “ดาวน์โหลดข้อมูลการใช้บริการ”  คุณสามารถเก็บข้อมูลการใช้บริการได้โดยสามารถเลือกสินค้าและบริการที่ต้องการ รวมถึงการแสดงผลในรูปแบบ excel หรือ text ได้

 

เมนู “แสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟ”  ให้คุณเลือกแสดงข้อมูลตามแบบที่ต้องการได้

 

"คำถามพบบ่อยเกี่ยวกับบริการ true 006"
Q1 true 006 คืออะไร
A1
true 006 คือ บริการโทรทางไกลต่างประเทศ ผ่านรหัส 006 แบบต่อตรงอัตโนมัติ (International Direct Dialing: IDD) โดยไม่ต้องผ่าน Operator เครือข่ายครอบคลุมทั่วโลกกว่า 230 ปลายทาง คุณภาพระดับพรีเมี่ยม ด้วยเทคโนโลยี Time Division Multiplexing (TDM) ทำให้คุณภาพเสียงคมชัด ต่อติดง่าย สายไม่หลุด ไม่ดีเลย์ขณะสนทนา

Q2 โทรทางไกลต่างประเทศ ผ่านรหัส 006 ให้บริการโดยผู้ให้บริการรายใด
A2
บริการโทรทางไกลต่างประเทศ ผ่านรหัส 006 ให้บริการโดย บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TIC)

Q3 ใครสามารถใช้บริการโทรทางไกลต่างประเทศ ผ่านรหัส 006 ได้บ้าง
A3
บริการ 006 ในช่วงแรกจะเป็นการให้บริการสำหรับผู้ใช้บริการ
 • โทรศัพท์พื้นฐานของทรู (รวมถึงโทรศัพท์สาธารณะของทรู และพีซีทีระบบรายเดือน)
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ของทรูมูฟ
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ของทรูมูฟ เอช
โดยบริษัทจะแจ้งการเปิดให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน และโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่น ๆ ให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านทาง www.true006.com
หรือช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์อื่นที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร ทันทีที่การทำข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่ายได้ดำเนินการแล้วเสร็จลง

Q4 โทรทางไกลต่างประเทศ ผ่านรหัส 006 สามารถใช้ Fax ได้หรือไม่ และคิดอัตราค่าบริการอย่างไร
A4
บริการโทรทางไกลต่างประเทศ ผ่านรหัส 006 สามารถใช้ Fax ได้ โดยคิดอัตราค่าบริการเช่นเดียวกันกับการใช้โทรศัพท์ระหว่างประเทศแบบเสียง

Q5 การขอใช้บริการ โทรทางไกลต่างประเทศ ผ่านรหัส 006 จะต้องทำอย่างไร
A5
ลูกค้ามือถือทรูมูฟ
a. ลูกค้ามือถือทรูมูฟแบบเติมเงินสามารถใช้ได้เลยไม่ต้องสมัคร
b. ลูกค้ามือถือทรูมูฟแบบรายเดือนที่สมัครใช้บริการโทรทางไกลต่างประเทศกับมือถือทรูมูฟอยู่แล้ว สามารถใช้บริการได้เลยโดยไม่ต้องสมัคร
c. สำหรับลูกค้าต้องการขอใช้บริการใหม่สามารถขอสมัครรับบริการได้ที่
 • สมัครได้ด้วยตัวเองที่ ทรูมูฟช้อปและตัวแทนของ ทรูมูฟ ทั่วไป
 • โทรสมัครได้ที่ TrueMove Call Center 1331
เอกสารประกอบการสมัคร:
 • สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ TrueMove มากกว่า 3 เดือนและไม่ค้างชำระค่าบริการ สามารถโทรสมัคร โทรทางไกลต่างประเทศ ได้ที่ TrueMove Call Center 1331 โดยไม่ต้องยื่นเอกสารประกอบการสมัคร
 • สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ TrueMove น้อยกว่า 3 เดือนและไม่ค้างชำระค่าบริการ สามารถโทรสมัคร โทรทางไกลต่างประเทศ ได้ที่ TrueMove Call Center 1331 โดยยื่นเอกสารประกอบการสมัคร คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลายมือชื่อและข้อความ "ขอใช้บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ"
ลูกค้ามือถือทรูมูฟ เอช
a. ลูกค้ามือถือทรูมูฟ เอช แบบรายเดือนที่สมัครใช้บริการโทรทางไกลต่างประเทศกับมือถือทรูมูฟ เอช อยู่แล้ว สามารถใช้บริการได้เลยโดยไม่ต้องสมัคร
b. สำหรับลูกค้าต้องการขอใช้บริการใหม่สามารถขอสมัครรับบริการได้ที่
 • สมัครได้ด้วยตัวเองที่ Hutch shop และทรูมูฟช้อป
 • โทร สมัครได้ที่ TrueMove Call Center 1331
เอกสารประกอบการสมัคร: เงื่อนไขเอกสารประกอบการสมัครเป็นไปตามเงื่อนไขเดียวกับลูกค้ามือถือทรูมูฟ
หมายเหตุ: สำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming) หมายเลขดังกล่าวจะได้รับการเปิดบริการโทรทางไกลต่างประเทศโดยอัตโนมัติ

ลูกค้าโทรศัพท์พื้นฐานทรู
ลูกค้า โทรศัพท์พื้นฐานของทรู และพีซีทีแบบรายเดือน สามารถใช้บริการโทรทางไกลต่างประเทศผ่านรหัส 006 ได้เลยโดยไม่ต้องสมัครหรือกรอกเอกสารเพิ่มเติม
ในกรณีที่ลูกค้าที่ของดเปิดใช้ทางไกลต่างประเทศไว้และต้องการใช้บริการ โทรทางไกลต่างประเทศ ผ่านรหัส 006 สามารถขอใช้บริการได้ที่ TRUE Call Center 02-900-9000 กด 006 และ ทรู ช้อป ทุกสาขา

ลูกค้านิติบุคคล
เอกสารประกอบการสมัครใช้บริการสำหรับลูกค้านิติบุคคล (ทั้งโทรศัพท์พื้นฐานของทรูและมือถือทรูมูฟ)

 • สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทที่อายุไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท
 • สำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 • สำเนาแบบ ภ.พ.20 / ภ.พ.01 / ภ.พ.09 (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

Q6 มีวิธีการใช้งานอย่างไร
A6
โทรทางไกลต่างประเทศถึง เลขหมายปลายทางทั้งโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ง่ายๆ
แค่กด 006 --> รหัสประเทศ --> รหัสเมือง --> เลขหมายปลายทาง
(โดยไม่ต้องกด 0 นำหน้าเลขหมายโทรศัพท์)
หรือ ใช้มือถือทรูมูฟก็สะดวกยิ่งขึ้น โดยการ กด”+” แทน 006 ก็โทรออกได้เลย

ตัวอย่าง: โทรไปเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
กด 006 หรือ “+” -->81 --> 3 ---> 67XXXXXX

Q7 คิดอัตราค่าบริการอย่างไร
A7
คิดค่าใช้บริการขั้น ต่ำ 1 นาที นาทีต่อๆไปจะแบ่งเป็นหน่วยๆละ 6 วินาที จำนวน 10 หน่วย เศษของหน่วยคิดเป็น 1 หน่วย
เช่น ประเทศ สหรัฐอเมริกา อัตราค่าบริการนาทีละ 3 บาท ในกรณีใช้เกิน 1 นาทีคิดเป็นหน่วยๆละ 30 สตางค์
ประเทศ อัตราค่าบริการ
(บาทต่อนาที)
เวลาใช้โทร เวลาที่คิดค่าบริการ การคำนวณอัตรค่าบริการ
(C=Charges)
จำนวนเงิน
(บาท)
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
3
3
45 วินาที
2 นาที 35 วินาที
1 นาที
2 นาที + 6 หน่วย
C = 1x3
C = (2x3)+(6x0.3)
3
7.8

Q8 สามารถสอบถามอัตราค่าบริการได้ทางช่องทางใดบ้าง
A8
สามารถสอบถาม อัตราค่าบริการได้หลายช่องทาง เช่น ทางwebsite www.true006.com หรือ ติดต่อ customer care
ลูกค้าโทรศัพท์พื้นฐานทรู โทร 02 900 9000 กด 006
ลูกค้ามือถือทรูมูฟ โทร 1331
  หรือ กด *006*รหัสประเทศ#โทรออก
ลูกค้ามือถือทรูมูฟ เอช โทร 1331

Q9 สามารถชำระค่าบริการ โทรทางไกลต่างประเทศ ผ่านรหัส 006 ได้ที่ไหนบ้าง
A9
สามารถชำระค่าบริการได้หลายช่องทาง ดังนี้
a. ลูกค้าโทรศัพท์พื้นฐานทรู และลูกค้ามือถือทรูมูฟ สามารถชำระค่าบริการได้หลายช่องทาง ดังนี้
 • ชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตได้ที่ ทรู ช้อป และ ทรูมูฟ ช้อป ทุกสาขา, ทรู พาร์ทเนอร์ (True Partner) ทุกสาขา
 • ชำระผ่านบริการ Online Billing & Payment ได้ที่ www.truecorp.co.th -> บริการลูกค้า -> ตรวจสอบชำระค่าบริการ> Online Billing & Payment
 • ชำระผ่านบริการทรูมันนี่บนโทรศัพท์มือถือระบบทรูมูฟ
 • ชำระเป็นเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ
 • ชำระค่าใช้บริการผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ
b. ลูกค้ามือถือทรูมูฟ เอชในช่วงแรกสามารถชำระค่าบริการได้ทาง True shop, Truemove shop, True Partner, Dealer ทั่วประเทศ และ Hutch Shop เท่านั้น (หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกที)

Q10 กรณีมีปัญหาการใช้บริการ สามารถติดต่อที่ไหน
A10
 
ติดต่อ customer care:

 
ลูกค้าโทรศัพท์พื้นฐานทรู โทร 02 900 9000 กด 006
ลูกค้ามือถือทรูมูฟ และ มือถือทรูมูฟ เอช โทร 1331


หรือไปที่หน้า แจ้งปัญหาการใช้งาน
Bandwidth คืออะไร

คือ ความกว้างของช่องสัญญาณที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเปิดเพื่อเชื่อมโยงไปยังคอมพิวเตอร์ของลูกค้าสำหรับการรับส่งข้อมูล หรือเรียกให้เข้าใจง่ายว่า “แพ็คเกจที่สมัครใช้บริการ”

 

เปรียบเทียบให้เห็นภาพคือ เปรียบกับความกว้างของถนน ถนนยิ่งกว้างเท่าใดยิ่งเอื้อต่อสภาพคล่องการจราจรเท่านั้น

 

เช่นเดียวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต Bandwidth ที่มากกว่า ก็ทำให้สามารถรับส่งข้อมูลได้เร็วกว่า เช่น แพ็คเกจ 8 Mbps ก็จะสามารถรับส่งข้อมูลได้เร็วกว่า 4 Mbps  

Internet Speed คืออะไร

คือ ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ได้จากการทดสอบขณะใช้งานจริง ผลที่ได้จะขึ้นกับสิ่งแวดล้อมขณะทดสอบ และความสมบูรณ์ของสายโทรศัพท์ที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต


เปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆ ว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นการใช้งานแบบ Share Bandwidth จึงเหมือนกับการขับรถบนถนนสายเดียวกัน ถึงแม้ว่าถนนจะกว้าง (Bandwidth สูง) แต่ถ้าปริมาณรถ (ผู้ใช้งานในเวลาเดียวกัน) มาก รถก็จะแล่นได้ (การรับส่งข้อมูล) ช้า หรือแม้ถนนจะแคบ (Bandwidth ต่ำ) แต่ปริมาณรถ (ผู้ใช้งานในเวลาเดียวกัน) น้อย รถก็จะแล่นได้ (การรับส่งข้อมูล) เร็วกว่า  

เหตุใดผลการทดสอบ Internet Speed ในแต่ละครั้งจึงได้ผลทดสอบไม่เท่ากัน
ผลการทดสอบที่ได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณผู้ใช้งานในเวลาที่ทำการทดสอบความเร็ว รวมถึงความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งอาจได้ค่าที่แตกต่างกันไปในการทดสอบแต่ละครั้ง
เหตุใดผลการทดสอบ Internet speed จึงไม่เท่ากับ Bandwidth ที่สมัครบริการ

ผลการทดสอบความเร็วขณะใช้งานจริงน้อยกว่าแพ็คเกจที่สมัครบริการนั้นเป็นผลมาจากรูปแบบทำงานของระบบของการรับส่งข้อมูลแบบ IP

 

การรับส่งข้อมูลแบบ IP จะแบ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็นส่วนย่อยๆ และจะเพิ่มข้อมูลจำนวนหนึ่ง (Header) ให้กับข้อมูลย่อยๆทุกชิ้นเพื่อเป็นการทำเครื่องหมายให้กับข้อมูลย่อยว่าเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน จึงทำให้ปริมาณข้อมูลที่ต้องส่งมีขนาดใหญ่ขึ้น เป็นผลให้เมื่อทดสอบความเร็ว ความเร็วในการส่งจริงน้อยกว่าความเร็วที่สมัครบริการไว้

 

ทั้งนี้ยังมีผลจากปัจจัยอื่นๆ มาเกี่ยวข้องด้วย เช่น ปริมาณผู้ใช้งานในขณะที่ทดสอบความเร็ว และความสมบูรณ์ของอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ

เหตุใดทดสอบความเร็วการใช้งานกับ node ในประเทศแล้วได้ความเร็วต่ำกว่าที่แพ็คเกจสมัครบริการไว้มาก
หากทดสอบความเร็วในขณะที่ Share Internet หรือดาวน์โหลด Bit Torrent ทิ้งไว้ จะทำให้ได้ผลต่ำกว่าแพ็คเกจที่สมัครไว้มาก หรืออีกสาเหตุหนึ่ง อาจเกิดจากสายโทรศัพท์ภายใน หรือ ภายนอก ชำรุด ทำให้มีปัญหาในการรับส่งข้อมูล กรณีนี้ ให้ติดต่อหมายเลข 029009898 เพื่อแจ้งปัญหาและตรวจสอบแก้ไขต่อไป
เหตุใดทดสอบความเร็วที่ Node ต่างประเทศแล้วได้ Speed ต่ำกว่าการทดสอบ Node ในประเทศ
หากสายโทรศัพท์ที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสามารถทำงานได้ปกติ และ ผลทดสอบความเร็วการใช้งานกับ node ในประเทศได้ผลปกติ อาจจะเป็นเพราะช่วงเวลาดังกล่าวมีการใช้งาน Bandwidth ต่างประเทศหนาแน่น จึงทำให้ Speed ในการใช้งานเว็บไซต์หรือการ Download จากเว็บไซต์ต่างประเทศนั้นๆ ลดลง
เราจะทราบค่า Internet Speed จากความเร็วขณะดาวน์โหลด-อัพโหลดไฟล์ (Transfer rate) ได้อย่างไร

 

จากภาพประกอบ จะเห็นว่า Transfer rate เท่ากับ 356 KB/Sec (กิโลไบท์ต่อวินาที)


หากต้องการทราบว่าความเร็วในการดาวโหลดเท่านี้ จะมีความเร็วของการใช้งานจริงเป็นเท่าใด ให้นำ 356 คูณด้วย 8 จะเท่ากับ ความเร็วขณะใช้งานจริง คือ 2848  Kbps (Kilobit per Second)


หมายเหตุ:  1 Mbps เท่ากับ 1024 Kbps

เหตุใดการเชื่อมต่อด้วยสาย LAN จึงเห็นความเร็วเป็น 100 Mbps แต่เมื่อทดสอบความเร็วในการใช้งานจริง จึงไม่ได้ผลใกล้เคียง

Speed: 100 Mbps เป็นความเร็วมาตรฐานของการส่งข้อมูลระหว่าง Wireless Router กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ได้หมายถึง Bandwidth (แพ็คเกจอินเทอร์เน็ต) ที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ 

 

 

 

เหตุใดการเชื่อมต่อด้วย Wireless จึงเห็นความเร็วเป็น 54 Mbps แต่เมื่อทดสอบความเร็วในการใช้งานจริง จึงไม่ได้ผลใกล้เคียง

ความเร็วที่ปรากฏในภาพ เป็นความเร็วมาตรฐานของการส่งข้อมูลจาก Wireless ถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ได้หมายถึง Bandwidth (แพ็คเกจอินเทอร์เน็ต) ที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ

 

สามารถตรวจสอบ Bandwidth ทั้งในและต่างประเทศได้จาก website ใดบ้าง

สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้

 

Network true
http://webcorp.trueinternet.co.th/eh/linkinter/linkstatus.php


True Internet Gateway
http://www.trueinternetgateway.com/en/net03.html

 

http://internet.nectec.or.th

(from: http://support2.truecorp.co.th/faq.aspx)