ข้อมูลเทคนิคของทรูออนไลน์

การสร้างอีเมล

  • ให้คะแนนข้อมูลนี้
  • (0.0คะแนนจากทั้งหมด 5)

หน้าต่างของการสร้างอีเมลประกอบด้วย

- To: ใส่อีเมล์ผู้รับหลัก ในกรณีที่มีผู้รับหลายคน ให้ใช้เครื่องหมาย Comma "," คั่นระหว่างอีเมล
- Cc (Carbon copy): ใส่อีเมลผู้รับเพิ่มเติม ซึ่งรายชื่อผู้รับใน To จะเห็นว่ามีการส่งอีเมลเพิ่มเติมไปยังผู้อื่นด้วย
- Subject: หัวเรื่องของอีเมล
- Account: เลือก Account ที่ใช้ส่งอีเมล (ในกรณีที่มีการตั้งค่าหลาย Mail ในเครื่อง)
- Message: ส่วนของเนื้อหาอีเมลที่จะถูกส่งออกไป โดยมี Options เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- Bcc Address Field (Blind carbon copy): คล้ายๆกับ Cc แต่จะต่างกันตรงที่ผู้รับในกลุ่ม To และ Cc จะไม่เห็นผู้รับในกลุ่ม Bcc
- Reply-To Address Field: ระบุอีเมลที่ต้องการให้ผู้รับตอบกลับ
- Customize: เปิดตัวเลือกในการใช้งานโปรแกรม Mail เพิ่มเติม

เมื่อพิมพ์ข้อความต่างๆเรียบร้อยแล้ว สามารถคลิก Send เพื่อทำการส่งอีเมลออกไปยังผู้รับได้ทันที

(from: http://support2.truecorp.co.th/detail.aspx?document_id=72)

ความคิดเห็นล่าสุด

แสดงความคิดเห็น

captcha

Click to Reload