ข้อมูลเทคนิคของทรูออนไลน์

Error 678 Ethernet Modem Huawei MT800 ไฟสถานะ DSL/ACT ติดนิ่ง แต่ไฟสถานะ LAN กระพริบ

  • ให้คะแนนข้อมูลนี้
  • (ข้อมูลยังไม่เพียงพอต่อการแสดงผล)
     ไฟสถานะ DSL/ACT ติดนิ่ง แต่ไฟสถานะ LAN กะพริบ แสดงว่าโมเด็มของคุณเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย hi-speed internet ได้แล้ว แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างสมบูรณ์
 รูป แสดงไฟสถานะ ADSL ติดเพียงดวงเดียว และ ไฟสถานะ LAN กะพริบ

 
วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น
 
     1. ตรวจสอบการเชื่อมสาย LAN ระหว่าง Ethernet Modem กับเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าถูกต้องและแน่นสนิทดีหรือไม่ หากไม่ได้ต่อสาย LAN สังเกตไอคอนสถานะ LAN ที่ Taskbar ที่มุมขวาล่างของจอจะปรากฏดังรูป
 
 
     2. หากตรวจสอบตามข้อ 1 แล้ว แต่ไฟ LAN ( 10/100M ) ยังไม่ติด ให้ตรวจสอบว่าสาย LAN ชำรุดหรือไม่ ดังนี้
     หากมีสาย LAN มากกว่า 1 เส้น ให้ทำการสลับสาย ใช้สาย LAN เส้นอื่นเชื่อมต่อ เพื่อเปรียบเทียบผล หากไฟสถานะ LAN ติดแสดงว่าสาย LAN เส้นแรกชำรุด ให้เปลี่ยนใหม่
 


รูป แสดงการเชื่อมต่อสายสัญญาณ ADSL และ LAN เข้ากับ Ethernet Modem3. ให้ลอง ปิด แล้ว เปิด Modem และ Restart Computer

 

หากคุณดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอนเบื้องต้นแล้ว แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กรุณาติดต่อ True Care 0-2900-9898 หรือส่งอีเมลแจ้งไปที่ support@truecorp.co.th

 
(from: http://support2.truecorp.co.th/detail.aspx?document_id=48)

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นล่าสุด

แสดงความคิดเห็น

captcha

Click to Reload