ข้อมูลเทคนิคของทรูออนไลน์

วิธีการตั้งค่า Billion 4 port Wireless-N ADSL Router

  • ให้คะแนนข้อมูลนี้
  • (0.0คะแนนจากทั้งหมด 284)

1. เปิดบราวเซอร์ เช่น Internet Explorer, Fire Fox, Chrome

 

2. พิมพ์ http://192.168.1.1 และคลิก Enter เมื่อขึ้น login ใพ้พิมพ์ Username เป็น admin และ Password เป็น password และคลิก OK

 

 

3. ที่หัวข้อ Status สังเกต MAC Address ของ Router เพื่อนำค่าไปใช้ที่ข้อ 4.

 

 

4. คลิกที่หัวข้อ Interface Setup หัวข้อย่อย Internet

 

 ตั้งค่า ดังนี้

4.1 VPI = 0 , VCI = 100

4.2 ISP = PPPoA/PPPoE

4.3 Username คือ ค่า MAC Address จากข้อ 3. (เฉพาะตัวเลขและตัวอักษร ไม่รวมเครื่องหมาย : )
       และ Password คือพิมพ์คำว่า password

4.4 Encapsulation = PPPoE  LLC

4.2 Save

(from: http://support2.truecorp.co.th/detail.aspx?document_id=395)

ความคิดเห็นล่าสุด

แสดงความคิดเห็น

captcha

Click to Reload