ข้อมูลเทคนิคของทรูออนไลน์

การแก้ปัญหาสัญญาณ WLAN อ่อนของ Billion Wireless-N (BiPAC5200W)

  • ให้คะแนนข้อมูลนี้
  • (0.0คะแนนจากทั้งหมด 362)

คำแนะนำเพื่อการอัพเดทได้อย่างสมบูรณ์

 

** เฉพาะ Billion Wireless-N (Bipac 5200W) ที่ได้รับจากทรูเท่านั้น**

 

 ในระหว่างที่โปรแกรมกำลังอัพเดทเฟิร์มแวร์อยู่ กรุณารอจนเสร็จสมบูรณ์ ไม่ควรกดปิดหน้าต่างก่อนการ
อัพเดทจะเสร็จสมบูรณ์
 
 ปิดอุปกรณ์ทุกชนิดที่เชื่อมต่อ Wireless กับ router รวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ อัพเดทด้วย 

 
 การอัพเดทเฟิร์มแวร์ต้องใช้สาย LAN เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เท่านั้น และ disable Wireless ก่อน
 

 เฟิร์มแวร์นี้สามารถใช้ร่วมกับ OS windows XP ขึ้นไปวิธีอัพเดทขั้นตอน ดังนี้
 
1. Download file สำหรับอัพเดท คลิกที่นี่
 
2. ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ชื่อ 5200W-T Signal Utility v1.07 ดังรูป
 
 
 
 
3. คลิกที่ปุ่ม Start เพื่อเริ่มอัพเดท
 
billion5200w_utility_1
 
 
 
4. โปรแกรมจะดำเนินการอัพเดท โปรดรอสักครู่ และระวัง อย่าให้ไฟฟ้าดับระหว่างการอัพเดท
 
billion5200w_utility_4
 
 
 
5. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว จะมีคำว่า "PASS!" หลังจากนั้นอุปกรณ์จะ reboot ตัวเอง เมื่อสัญญาณไฟที่อุปกรณ์พร้อมใช้งานอีกครั้ง ให้คลิก Exit แล้วใช้งานได้ทันที
 
billion5200w_utility_3.jpg
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
วิธีการแก้ปัญหาที่พบระหว่างการอัพเดทเฟิร์มแวร์
 
 
กรณีที่ 1  router ไม่สามารถติดต่อคอมพิวเตอร์ได้ เนื่องจากคอมพิวเตอร์มีการ Fix IP Address ไว้ 

 
 
 แก้ไขโดยการ Obtain IP Address ดังรูป
 
 
 
 
กรณีที่ 2 รหัสผ่านที่เข้า router มีการเปลี่ยนแปลงไป กรุณาใส่รหัสผ่านที่เปลี่ยนแปลงนั้น แล้วคลิกปุ่ม OK 
 
 
 
 
 
 


 
 
 กรณีที่ 3 คอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็น Windows Vista หรือ 7 อาจจะมีปัญหาการ run file

วิธีแก้ไข คือ เปลี่ยน Compatibility mode Windows XP (Service Pack3) และ Run as administrator ดังนี้
1. คลิกขวาที่ file 5200W-T Signal Utility v1.07  แล้วคลิก Properties
 
 
 
2. คลิกแถบ Compatibility ,ทำเครื่องหมายถูกที่ Run this program...  แล้วคลิกเลือกเป็น Windows XP และคลิก OK
 
 
 
3. run file โดย คลิกขวา แล้วคลิกที่ Run as administrator
 
 
 
 
 
(from: http://support2.truecorp.co.th/detail.aspx?document_id=394)

ความคิดเห็นล่าสุด

แสดงความคิดเห็น

captcha

Click to Reload