ข้อมูลเทคนิคของทรูมูฟ เอช

การตั้งค่าเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต และ MMS มือถือ SmartPhone Android 2.2 สำหรับ TrueMove H

  • ให้คะแนนข้อมูลนี้
  • (0.0คะแนนจากทั้งหมด 122)

การตั้งค่าเพื่อให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต สามารถทำได้โดยเริ่มจากการตั้งค่า APN  ตามขั้นตอนดังภาพ

 

เลือก Application --->Settings ---> Wireless and networks

 
 

 

จากนั้นเลือก  Mobile networks --- > Access Point Names ---> แล้วกดปุ่มทางด้านซ้ายดังภาพ

 
 
 

เลือก New APN ---> พิมพ์ "TRUE-H INTERNET" ในช่อง Name ---> พิมพ์ "true" ในช่อง Username

 
 
 
เลือก APN type และแตะตรง "Internet" ---> กดปุ่มทางซ้ายของตัวเครื่องอีกครั้ง ---> กด Save
 
 
 
เสร็จแล้วจะเห็นว่ามีการทำเครื่องหมายถูก ที่ Use Packet data และ Data Roaming ดังภาพ เมื่อต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ต ให้เลือก Use packet data และยกเลิกการเลือกเมื่อไม่ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ต กรณีที่เป็นการโรมมิ่งเครือข่ายมายัง TrueMove ให้เลือก Data roaming ด้วย
 
 
 
หมายเหตุ: การใช้งานอินเทอร์เน็ต อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นที่ลูกค้าใช้งานอยู่ กรุณาตรวจสอบโปรโมชั่นก่อนการใช้งานอีกครั้ง 
 

เมื่อตั้งค่าตัวเครื่องสำหรับอินเทอร์เน็ตแล้ว ค่าต่างๆ ในตัวเครื่องจะเป็นดังนี้

Name: TRUE-H INTERNET
APN: hinternet
User: true
Password: true
MCC: 520
MNC: 00
APN Type: internet

 
 
 
การตั้งค่าเพื่อให้สามารถแสดงผล MMS ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทำตามขั้นตอนดังนี้
 
เลือก New APN ---> พิมพ์ "TRUE-H MMS" ในช่อง Name ---> พิมพ์ "hmms" ในช่อง APN
 
 
 
 
พิมพ์ "true" ในช่อง Username ---> พิมพ์ "true"ในช่อง Password ---> พิมพ์   "http://mms.trueh.com:8002/" ในช่อง MMSC
 
 
 

พิมพ์ 10.4.7.39 ในช่อง MMS proxy  ---> พิมพ์ 8080 ในช่อง MMS port ---> เลือก APN type เป็น MMS

 
 
กด SAVE
 
 
 

เมื่อตั้งค่าเสร็จ MMS แล้ว จะปรากฏค่าต่างๆ ในตัวเครื่องดังนี้

Name: TRUE-H MMS
APN: hmms
User: true
Password: true
MMSC:
http://mms.trueh.com:8002/
MMS proxy: 10.4.7.39
MMS port: 8080
MCC: 520
MNC: 00
APN Type: mms
ค่าอื่นๆ : ไม่ต้องตั้งค่า

 

(from: http://support2.truecorp.co.th/detail.aspx?document_id=339)

ความคิดเห็นล่าสุด

แสดงความคิดเห็น

captcha

Click to Reload