ข้อมูลเทคนิคของทรูออนไลน์

วิธีการสมัคร DDNS เพื่อใช้งาน Internet Camera (DynDNS)

  • ให้คะแนนข้อมูลนี้
  • (0.0คะแนนจากทั้งหมด 32)
 วิธีการสมัครบริการ DDNS เพื่อใช้งาน Internet Camera (DynDNS)
 
1. ไปที่ website   www.dyndns.com
 
 
 
 2. เลือก Sign In >> Create an Account
 
 
 
 3. ใส่ข้อมูล Username & Password และ Email ให้ครบแล้วเลือก I agree ….   จากนั้น กด Create Account
 
 
 
 4. หลังจากทำการสร้าง Account แล้ว ระบบจะทำการส่งเมล์เพื่อยืนยันการสมัครบริการไปยัง Email ที่ได้แจ้งไว้
 
 
 
 5. ยืนยันการสมัครบริการที่ Email
           5.1 กรณีไม่พบ Email  ควรตรวจสอบที่กล่อง Spam ว่ามี Email ที่ส่งมาจาก website Dydns หรือไม่
           5.2 กรณีพบแล้ว ให้คลิก Link เพื่อยืนยันการสมัครบริการดังภาพ
 
 
 
 6. ยืนยัน Password แล้วกด Confirm Account
 
 
 
 7. เลือก My Account เมื่อคลิกแล้วจะเปลี่ยนเป็น My Service จากนั้นให้เลือก Add Host Service เพื่อสร้าง Hostname
 
 
 
8. การสร้าง Host
        8.1 ให้ใส่ชื่อ Host ที่เราต้องการ และ Service Type ให้เลือก Host with IP address
        8.2 คลิกที่ Your Current location’s IP ......
        8.3 คลิก Add To Cart
 
 
 9. สามารถสร้างได้ 2 Host ในการสมัคร 1 Account Free
 
 
10. ทำการทดสอบโดย ใช้คำสั่ง Ping ไปยัง Host ที่สร้างขึ้น กรณี Reply แสดงว่าสามารถใช้งานได้แล้ว สามารถนำชื่อ Host นี้ไปใช้งานได้
 
 
(from: http://support2.truecorp.co.th/detail.aspx?document_id=322)

ความคิดเห็นล่าสุด

แสดงความคิดเห็น

captcha

Click to Reload