ข้อมูลเทคนิคของทรูออนไลน์

ตัวอย่างการตั้งค่า Modem Thomson TCW770 ในการเชื่อมต่อ IP Camera

  • ให้คะแนนข้อมูลนี้
  • (0.0คะแนนจากทั้งหมด 33)

 

ตัวอย่างการตั้งค่า Modem Thomson TCW770 ในการเชื่อมต่อ IP Camera
 
1. เปิด Browser  พิมพ์ 192.168.1.1 ใส่ Username : admin  Password :  password  เพือตั้งค่า Modem Thomson TCW770
 
 
2. ไปที่ Network > DDNS   จากนั้น ใส่ข้อมูลของ Host ที่ได้สมัครบริการไว้
 
 
3. ตัวอย่าง Hostname ที่สมัครใช้บริการ คือ www.dyndns.com
 
 
4. ทำการต่อกล้องและ ตั้งค่าที่ Network >  Computers กำหนด IP กล้อง เป็น 192.168.1.69 (Port::85)
 
 
5. จากนั้นไปที่ Advanced > Forwording  เพื่อทำการ Forward Port 192.168.1.1  ใช้ Port 85
 
 
6. ทำการTest โดยการ พิมพ์ URL ที่ระบุไว้ดังข้อ 3  ต้องระบุ Port 85 ด้วย เข้าดู กล้องโดย ใส่ Username & Password ของ กล้องแต่ละ ยี่ห้อ
 
 
7. ทดสอบโดยการเปิดผ่าน iphone โดยการพิมพ์ URL เดียวกับการเปิดด้วย Web Browser
 
 
 หมายเหตุ: สามารถดูการสมัครบริการ DDNS ได้ตาม Link http://support2.truecorp.co.th/detail.aspx?document_id=322
 

(from: http://support2.truecorp.co.th/detail.aspx?document_id=321)

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นล่าสุด

แสดงความคิดเห็น

captcha

Click to Reload