ข้อมูลเทคนิคของทรูออนไลน์

ปัญหาอินเทอร์เน็ตหลุดบ่อย

  • ให้คะแนนข้อมูลนี้
  • (0.0คะแนนจากทั้งหมด 26)
 
        ปัญหาหลุดบ่อย คือปัญหาที่หลายๆท่านเคยพบในการใช้งาน Internet ทุกบางท่านอาจจะพบบ่อย บางท่านอาจจะเคยพบบ้าง ซึงต้นเหตุของปัญหานั้นสามารถเกิดได้ทุก ๆ ส่วนของการเชื่อมโยงตั้งแต่สายภายในบ้านจนถึงชุมสาย internet (DSLAM) ท่านสามารถที่จะตรวจสอบแก้ไขเองได้เองเบื้องต้นกรณีที่ต้นเหตุของปัญหาเกิดจากสายภายในบ้าน
 
ปัญหาการหลุดบ่อยที่สังเกตุได้มีดังนี้
 

     - เล่น Program Chat เช่น MSN,Gtalk,Yahooแล้วขาดการเชื่อมต่อสลับเชื่อมต่อได้

 

     - เปิดเวบไซต์ไม่ได้เป็นบางช่วง
     - ขณะที่เปิดเวบไซต์ไม่ได้ หรือ โปรแกรมChat ขาดการเชื่อมต่อนั้น ตำแหน่งไฟ ADSL ที่ Modem จะกระพริบ
     - ขณะที่โทรศัพท์บ้านมีสายเข้า Internet จะใช้งานไม่ได้ทันที
 
กรณีเกิดปัญหาดังกล่าวข้างต้นสามารถทราบได้ว่าคุณภาพของสายสัญญานนั้นพบปัญหาซึ่งสามารถแก้ไขได้เบื้องต้นดังนี้
 
     - กรณีที่มีจุดเชื่อมต่อพ่่วงมากกว่า 1 จุด ต้องมี Splitter ติดตั้งไว้ทุกจุด (แก้ไขปัญหาโทรเข้าแล้ว Internet หลุด)
     - ปลดจุดต่อพ่วงในบางจุดที่ไม่ได้ใช้งาน เนื่องจากการยิ่งมีจุดต่อพ่วงมาก ยิ่งทำให้คุณภาพสัญญานลดลง ตามจุดที่พ่วง
    
 
 เกี่ยวกับ คุณภาพสัญญาน ADSL
ค่า Noise margin นั้นคือค่าที่จะสามารถบ่งบอกถึงคุณภาพของ สัญญาน ADSL ได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ หรือไม่ โดยค่าดังกล่าวนั้นจะเปลี่ยนตามสภาวะของอากาศและคุณภาพของสายโทรศัพท์ภายใน  เช่นเมื่อสภาวะอากาศฝนตกหนักจะทำให้ค่าดังกล่าวลดลง  หรือเมื่อสายโทรศัพท์เกิดช็อตหรือไม่มีคุณภาพก็ทำให้ค่าดังกล่าวลดลงเช่นกัน  ค่า Noise Margin นั้นไม่ควรต่ำกว่า 13 db กรณีที่จุดต่อพ่วงหรือได้แก้ไขสายภายในแล้วแต่หลุดบ่อยหรือค่า Noise margin ต่ำว่าเกณฑ์ที่กำหนด สามารถแจ้ง เหตุเสีย โดย คลิก >>  แจ้งเหตุเสียได้ที่นี่  
 
 ท่านสามารถตรวจสอบคุณภาพสัญญานได้จาก Modem  Billion Sky, nlink, Zyxel P600 Series ดังนี้
 
ใช้ Browser พิมพ์ 192.168.1.1
 
 
 - Billion Sky
   ตรวจสอบได้ที่หน้าแรกของ Web config
 
 
  ด้านล่างจะเห็นค่า SNR Margin ทั้ง Upstraem และ Downstream ไม่ควรต่ำกว่า 13 db
 
 
 - nlink 
ตรวจสอบได้จากหน้าแรกเช่นเดียวกับ Billion Sky
 
 
 
 
 - Zyxel P600 Series
   หน้าแรก คลิกที่ Diagnostic
 
 
 
 คลิกที่ DSL line Tab ด้านบน > DSL link Status จากนั้นสามารถตรวจสอบค่า noise margin Upstram และ Downstream ไม่ควรต่ำกว่า 13 db
 
 
 

 

VDO ตรวจสอบค่า Noise margin (SNR)

 
 
 
 
(from: http://support2.truecorp.co.th/detail.aspx?document_id=291)

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นล่าสุด

แสดงความคิดเห็น

captcha

Click to Reload