ข้อมูลเทคนิคของทรูออนไลน์

วิธีการติดตั้ง Wireless ADSL Router Netgear

  • ให้คะแนนข้อมูลนี้
  • (0.0คะแนนจากทั้งหมด 18)
ไฟแสดงสถานะพร้อมใช้งาน
Step 1: เปิด Internet Explorer ใส่ IP 192.168.0.1 ที่ Address Bar เพื่อเข้าสู่ระบบ จะปรากฏ หน้า web Login ที่ Username ใส่ admin , ที่ Password ใส่ password
Step 2: เลือกที่ Setup Wizard > เลือก Yes > คลิก Next
Step 3: กำหนดค่า มาตรฐานที่สามารถใช้กับ เครือข่าย True ดังนี้
Step 4: กำหนดค่า ตามลำดับที่ 1-3 > คลิก Apply เพื่อบันทึกค่า
 

Step 5: กำหนดค่าการใช้งาน  Wireless  Click ที่ Wireless Settings เพื่อตั้งค่า SSID  และให้มีเครื่องหมายถูก ที่

  • Enable Wireless Access Point
  • Allow Broadcast of Name (SSID)

 

Step 6: กำหนดค่า Secutiry โดยใช้ WPA-PSK 8-63 ตัวอักษร จากนั้นกด Apply

 

(from: http://support2.truecorp.co.th/detail.aspx?document_id=28)

ความคิดเห็นล่าสุด

แสดงความคิดเห็น

captcha

Click to Reload