ข้อมูลเทคนิคของทรูออนไลน์

วิธีการ Add a Wireless Network บน Windows 7

  • ให้คะแนนข้อมูลนี้
  • (0.0คะแนนจากทั้งหมด 34)
1. ที่ task bar มุมขวามือด้านล่างของหน้าจอ จะปรากฏสัญลักษณ์ ต่างๆ ดังนี้
 
     1.1 จับสัญญาณได้แล้ว
 
         
 
     1.2 ปิด wireless ที่เครื่องคอม หรือ บริเวณนั้นไม่มีสัญญาณ wireless ที่ใดๆ
 
         
 
     1.3 กำลังจับสัญญาณ หรือจับสัญญาณได้แต่ยังไม่ได้ connect (แบบ manual)
 
         
 
2. คลิกซ้ายหรือคลิกขวา แล้วเลือกไปที่  “Open Network and Sharing Center”
 
 
3. คลิกที่  “Manage wireless networks”  (ถ้าสัญลักษณ์ wireless เป็นตามข้อ 1.2 จะไม่พบ เมนูนี้)
 
 
4. คลิกที่  Add
 
 
5. คลิกที่  “Manually create a network profile”
 
 
 
 6. ใส่ Network name และเลือก Security type ให้ตรงกับที่ตั้งค่าไว้ ใน Router  ในตัวอย่าง เลือก WPA-Personal (ใน router อาจจะใช้คำว่า (WPA-PSK)
 
 
 
 7. เลือก Encryption type ให้ตรงกับที่ตั้งค่าไว้ ใน Router
 
 
 
 8. ใส่ Security Key ให้ตรงกับที่ตั้งค่าไว้ ใน Router  แล้วคลิก Next
 
 
 
      8.1 Hide character  หมายถึง ซ่อน Security Key ด้วยการแทนที่ด้วยจุดวงกลม
      8.2 Start this connection automatically  หมายถึง เริ่ม connect  โดยอัตโนมัติ
      8.3 Connect even if the network is not broadcasting  (Warning…)   หมายถึง สั่งให้ connect กับ wireless ที่เราตั้งนี้ แม้ว่าจะไม่มี การปล่อยสัญญาณก็ตาม ซึ่งมีการเตือนว่า อาจจะทำให้ระบบความปลอดภัยของเครื่องคอมมีความเสี่ยง
 
 9. หน้าจอปรากฏ “Successfully added true_homewifi_1686”  เป็นอันเสร็จสิ้นการ  Add a Wireless Network
 
 
 
      9.1 คลิก Change connection settings จะปรากฏหน้าต่าง Properties เพื่อตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง
 
          
 
      9.2 คลิก Show characters เพื่อดูความถูกต้องของ Network security key ที่ใส่ไปเมื่อสักครู่
 
          
 
 10. คลิก  Close เพื่อปิดหน้าต่าง
 
 
11. กลับมาตรวจสอบใน “Manage wireless networks”  จะพบว่ามีชื่อ Wireless ที่ได้ Add เข้าไปแล้ว ปรากฏอยู่  ถ้าดับเบิ้ลคลิก จะปรากฏหน้าต่าง Properties ตามข้อ
 
 
     11.1 คลิกขวาจะมีหัวข้อให้เลือกดังรูป
 
         
 
12. ถ้าสัญญาณจาก router มีการเปิดอยู่ ก็จะสามารถค้นหาสัญญาณเจอและ connect เพื่อใช้งาน internet ได้ทันที
 
(from: http://support2.truecorp.co.th/detail.aspx?document_id=278)

ความคิดเห็นล่าสุด

แสดงความคิดเห็น

captcha

Click to Reload