ข้อมูลเทคนิคของทรูมูฟ

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน WiFi ของ 3G MiFi Huawei E5836

  • ให้คะแนนข้อมูลนี้
  • (0.0คะแนนจากทั้งหมด 32)

1. ทำการเชื่อมต่อ wifi กับ 3G MiFi Huawei จากนั้น เปิด Browser ที่ URL พิมพ์ http://192.168.1.1  จะปรากฏหน้าจอของการ login ทำการใส่รหัสโดยค่ามาตรฐานจะเป็นคำว่า admin

 

 

2. เลือกหัวข้อ Advanced Settings

 

 

3. เลือกหัวช้อ WLAN Settings

 

 

4. เลือกหัวข้อ WLAN Advanced Settings

 

 

5. จะปรากฏหน้าต่าง ให้เลือกรูปแบบของรหัสผ่าน WiFi ที่ต้องการ

 

 

6. ที่หัวข้อ 802.11 Authentication ตามตัวอย่าง จะเลิอกรหัสผ่าน WiFi แบบ WPA-PSK

 

 

7. ที่ WPA Encryption เลือก TKIP และที่ WPA Pre-Shared Key ให้ กำหนดรหัสผ่านที่ต้องการ ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลข ทั้งหมด 8 ต้วขึ้นไป

 

 

8. คลิกที่ปุ่ม Continue

 

 

9. จะพบว่าปรากฏ Error ในการเชื่อมต่อ  สาเหตุเนื่องจากตัวเครื่อง 3G MiFi Huawei ได้รับค่าที่ User ได้ทำการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของ WiFi เรียบร้อยแล้ว

 

 

10. ทำการเปิดเมนู Wireless Network Connection ขึ้นมาจะพบว่าชื่อ WiFi ของ 3G MiFi Huawei E5836 จะยังไม่ทำการเชื่อมต่อได้ใน ขณะนี้ ทำการเลือกหัวข้อ Disconnect

 

 

11. คลิก Yes เพื่อยืนยัน ตัดการเชื่อมต่อ

 

 

12. เลือกหัวข้อ Change advanced settings

 

 

13. เลือกที่ Tab หัวข้อ Wireless Networks จากนั้นเลือกที่ชื่อ WiFi เดิมที่ได้เชื่อมต่อไว้เมื่อสักครู่ แล้วคลิกที่ Properties

 

 

14. ทำการใส่รหัสผ่านที่ได้ตั้งไว้ใหม่ ใน Network Key และ Confirm network key จากนั้นคลิกปุ่ม OK

 

 

15. กลับมาที่หน้า Wireless Network คลิกปุ่ม OK อีกครั้ง

 
 

16. เลือกที่ชื่อ WiFi ของ 3G MiFi Huawei E5836 และคลิก Connect

 
 

17. ทำการใส่รหัสผ่านอีกครั้ง และ คลิก Connect

 
 

18. จะเห็นว่า WiFi ที่ได้ทำการเชื่อมต่อแล้วจะมีสถานะเป็น Connected

 
 

19. เปิด Browser ใช้งาน internet ได้ตามปกติ

 
(from: http://support2.truecorp.co.th/detail.aspx?document_id=269)

ความคิดเห็นล่าสุด

แสดงความคิดเห็น

captcha

Click to Reload