ข้อมูลเทคนิคของทรูมูฟ

วิธีการเปลี่ยนชื่อ SSID WiFi ของ 3G MiFi Huawei E5836

  • ให้คะแนนข้อมูลนี้
  • (0.0คะแนนจากทั้งหมด 14)

1. ทำการเชื่อมต่อ wifi กับ 3G MiFi Huawei จากนั้น เปิด Browser ที่ URL พิมพ์ http://192.168.1.1  จะปรากฏหน้าจอของการ login ทำการใส่รหัสโดยค่ามาตรฐานจะเป็นคำว่า admin

 
 

2. เลือกหัวข้อ Advanced Settings

 
 

3. เลือกหัวข้อ WLAN Settings

 
 

4. เลือกหัวข้อ WLAN Basic Settings

 
 

5. ที่ช่อง Name (SSID) ทำการระบุชื่อ WiFi ที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม Apply

 
 

6. กดปุ่ม Continue เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

 
 

7. จะพบว่าปรากฏ Error ในการเชื่อมต่อ  สาเหตุเนื่องจากตัวเครื่อง 3G MiFi Huawei ได้รับค่าที่ User ได้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อ SSID ของ WiFi เรียบร้อยแล้ว  ส่งผลให้คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อ WiFi ด้วยชื่อ SSID เดิมได้

 
 

8. ทำการเปิดเมนู Wireless Network Connection และทำการเลือกที่ Refresh network list  จากนั้นเลือกที่ชื่อ WiFi ที่ User ได้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อ WiFi ไว้  จากนั้นกดปุ่ม Connect

 
 

9. ให้ทำการใส่รหัสผ่านของ WiFi ที่ได้ตั้งค่าไว้  จากนั้นกดปุ่ม Connect

 
 

10. เมื่อ WiFi ได้ทำการ Connect เรียบร้อยแล้ว  สามารถเปิดใช้งาน Browser เพื่อใช้งาน internet ได้

 
 

(from: http://support2.truecorp.co.th/detail.aspx?document_id=265)

ความคิดเห็นล่าสุด

แสดงความคิดเห็น

captcha

Click to Reload