ข้อมูลเทคนิคของทรูออนไลน์

วิธีการติดตั้ง Wireless ADSL Router Belkin F5D7630-4A

  • ให้คะแนนข้อมูลนี้
  • (ข้อมูลยังไม่เพียงพอต่อการแสดงผล)

ไฟแสดงสถานะพร้อมใช้งาน

Step 1: เปิด Internet Explorer ใส่ IP 192.168.2.1 ที่ Address Bar เพื่อเข้าสู่ระบบ
ไม่ต้องใส่ Password > คลิก ที่ Submit
Step 2: กำหนดค่า มาตรฐานที่สามารถใช้กับเครือข่าย True ดังนี้
Step 3: ที่ Connection Type เลือกที่ PPPoE > คลิก Next
Step 4: กำหนดค่ามาตรฐาน ตามรูป > จากนั้น คลิก Next
Step 5: จะปรากฏหน้าสรุปการตั้งค่า จากนั้น > คลิกที่ Apply เพื่อบันทึกค่า
 
(from: http://support2.truecorp.co.th/detail.aspx?document_id=25)

ความคิดเห็นล่าสุด

แสดงความคิดเห็น

captcha

Click to Reload