ข้อมูลเทคนิคของทรูออนไลน์

วิธีการตั้งค่า Wireless บน nlink ADSL Router Modem

  • ให้คะแนนข้อมูลนี้
  • (0.0คะแนนจากทั้งหมด 86)

 

VDO Nlink wifi setting

 

 

nlink_wifi_1

 

1. เปิดโปรแกรม Internet Explorer และที่ช่อง Address พิมพ์ 192.168.1.1 กด Enter > จะขึ้นหน้าต่าง LOGIN ให้ใส Username = admin / Password = password

nlink_wifi_2

 

2. คลิกที่ WLAN > คลิกที่ Basic Settings จะแสดงหน้า Wireless Basic Setting

2.1 Disable Wireless LAN Interface > ถ้าคลิกถูกจะปิดการใช้งาน Wireless

2.2 (Root)SSID > ตั้งชื่อสัญญาณ Wireless โดยจะตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้

2.3 Channel Number > เป็นช่องสัญญาณที่ความถี่ต่างกันตามมาตรฐาน ซึ่งมีทั้งหมด 11 ช่องสัญญาณ ( 1 - 11)

2.4 คลิกที่ปุ่ม Apply Changes

nlink_wifi_3

 

3. คลิกที่ Security จะแสดงหน้า Wireless Security Setup

3.1 Encryption > เลือกรูปแบบ Security ที่ต้องการ

3.2 คลิกที่ปุ่ม Set WEP Key จะแสดงตามรูปข้อ 4 เพื่อตั้งรหัสผ่านสำหรับใช้งาน Wireless

nlink_wifi_4

 

4. ตามรูปด้านล่างจะเลือก Security เป็นแบบ WEP > โดยตั้ง Password ที่ Encryption Key > เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Apply Changes

nlink_wifi_5

 

5. คลิกที่ปุ่ม OK

nlink_wifi_6

 

6. เมื่อคลิกที่ปุ่ม OK แล้วจะกลับมาที่หน้า Wireless WEP Key Setup > ให้คลิกที่ปุ่ม Close

nlink_wifi_7

 

7. เมื่อคลิกที่ปุ่ม Close แล้วจะกลับมาที่หน้า Wireless Security Setup > ให้คลิกที่ Commit/Reboot

nlink_wifi_8

 

8. คลิกที่ปุ่ม Commit และคลิกที่ปุ่ม Reboot

nlink_wifi_9

 

9. คลิกที่ปุ่ม OK

nlink_wifi_10

 

10. รออุปกรณ์ Reboot ประมาณ 2 นาที

nlink_wifi_11

 

11. เมื่ออุปกรณ์ Reboot เรียบร้อยแล้วจะขึ้นให้ Login สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เลย

nlink_wifi_12

(from: http://support2.truecorp.co.th/detail.aspx?document_id=215)

ความคิดเห็นล่าสุด

แสดงความคิดเห็น

captcha

Click to Reload