ข้อมูลเทคนิคของทรูออนไลน์

วิธีการสร้าง Connection สำหรับ Macintosh ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Mac OS X 10.5 (Leopard)

  • ให้คะแนนข้อมูลนี้
  • (2.5คะแนนจากทั้งหมด 19)

1. คลิกที่ Apple Icon > System Preferences

 

 

2. คลิก Network

 

 

3. ตรวจสอบการเชื่อมต่อดังนี้

1.ทางด้านซ้ายมือ กรณีไฟติดสีเขียว ที่ Ethernet แสดงว่ามีการเชื่อมต่อ Ethernet Modem เรียบร้อยแล้ว
2. คลิก Dropdown ที่ Configure
3. เลือก Create PPPoE Service…

 

 

4. พิมพ์ชื่อ PPPoE Service (ตั้งชื่อ Connection) แล้วกด Done

 

 

5. ที่ด้านซ้ายจะมี Connection ที่สร้างขึ้นใหม่ และสามารถใส่ Username Password  ที่ใช้งานได้

1. ใส่ Username
2. ใส่ Password จากนั้นทำการกด Connect

 

 

6. หลังจากทำการกด Connect  เมื่อ Conected จะ

1. แสดงข้อมูลการ Sent และ Received Packet
2. เลือก Show PPPoE status in menu bar

 

 

7. จะปรากฎสัญลักษณ์ดังกล่าวด้านขวาบน สามารถเชื่อมต่อ Internet ได้แล้ว

 
 

8. สามารถ Disconnect จากสัญลักษณ์ ดังกล่าวได้ โดยคลิกแล้วเลือก Disconnect

 

 

(from: http://support2.truecorp.co.th/detail.aspx?document_id=16)

ความคิดเห็นล่าสุด

แสดงความคิดเห็น

captcha

Click to Reload