ข้อมูลเทคนิคของทรูมูฟ

ปัญหาไม่พบหน้า Login Wi-Fi by TrueMove

  • ให้คะแนนข้อมูลนี้
  • (0.0คะแนนจากทั้งหมด 137)
ในกรณีที่ Connect แล้ว แต่ไม่พบหน้า Login
สาเหตุของปัญหา อาจเป็นได้ดังนี้
    • ระบบปฏิบัติการ (OS) หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ต เช่น Firewall        ขัดข้อง
    • อาจมีการตั้งค่า Proxy Server
    • Ethernet adapter Wireless Network Connection ไม่ได้รับ IP จาก SSID
    • ระบบขัดข้องในขณะนั้น
ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
    • ยกเลิกการตั้งค่า Proxy Server ที่ Options ของ Internet Explorer        เนื่องจากการใช้งาน hi-speed Internet ของทรู ไม่จำเป็นต้องตั้งค่า Proxy Server

          o เปิด Internet Explorer
          o ที่เมนู Tools เลือก Internet Options…
          o คลิกแท็บ Connections
          o เลือก Lan settings
          o หากมีการกำหนดค่า Proxy Server ไว้ให้ยกเลิก ค่า Proxy Server              โดยนำเครื่องหมายถูกที่ Use a proxy server
เมื่อทำตามทุกขั้นตอนดังกล่าวแล้ว ในช่อง Address bar ลองพิมพ์ http://login. ถ้ายังไม่พบหน้า Login อีก อาจสันนิษฐานได้ว่ามีปัญหาที่ระบบ
 
    • ตรวจสอบ IP Address ที่ Ethernet adapter Wireless Network Connection
          o ไปที่ Start
          o เลือก Run…
          o พิมพ์ Command
          o พิมพ์ ipconfig แล้วกด Enter
             ให้ดูที่หัวข้อ Ethernet adapter Wireless Network Connection จะได้ IP              10.x.x.x
หมายเหตุ: โดยปกติ หาก Connect SSID ได้ จะได้ IP 10.x.x.x
เมื่อทำตามทุกขั้นตอนดังกล่าวแล้ว ในช่อง Address bar ลองพิมพ์ http://login. ถ้ายังไม่พบหน้า Login อีก อาจสันนิษฐานได้ว่ามีปัญหาที่ระบบ
 
(from: http://support2.truecorp.co.th/detail.aspx?document_id=112)

ความคิดเห็นล่าสุด

แสดงความคิดเห็น

captcha

Click to Reload